Nośność

Opór na wyciąganie

Aktywne
warstwy gruntu
w okresie
mrozu /
odmarzania