NEEM CONTACT OP MET EEN INSTALLATEUR
Volledig adres van mijn project
01
MEEST POPULAIR
02
CATEGORIEËN
01
Professionnals

DE WERELDLEIDER OP HET GEBIED VAN SCHROEFPALEN

Garantie

BEPERKTE GARANTIE VAN 25 JAAR

Als wereldleider op het gebied van schroefpalen ondersteunt het team van Techno Pieux Inc. (TPI) al zijn klanten met een hoog serviceniveau, van productie tot installatie, zodat ze kunnen profiteren van een technologie en ervaring die het prestatieniveau van de industrie verhoogt.

Techno Pieux is een fabrikant die opvalt voor de gemoedsrust die het zijn klanten biedt dankzij een toegankelijk en innovatief team van experts, maar ook door een solide garantie op de schroefpalen.

PDF downloaden

WAT DE GARANTIE DEKT

TPI garandeert dat elke Techno Pieux is vervaardigd door TPI en is gemaakt van staal conform ASTM A 500, klasse C, en dat het staal van de paalpropellers voldoet aan CAN/CSA-G40.21. A CORRIGER AU BESOIN
Elke Techno Pieux wordt dus gedekt door een beperkte garantie van vijfentwintig (25) jaar, te rekenen vanaf de datum van installatie, tegen (i) enig fabricagefout, (II) elk defect dat van invloed is op de apparatuur waaruit deze is samengesteld of (III) elk defect van de montage van de schroef, en welk defect genoemd in (i), (ii) of (iii) maakt het structureel ongeschikt voor het doel waarvoor het was bedoeld.
Binnen zestig (60) dagen na ontvangst van een klacht, vergezeld van de aankoopfactuur van Techno Pieux met daarop de datum van aankoop en installatie, zal TPI de nodige stappen ondernemen om de beschadigde Techno Pieux te vervangen door nieuwe Techno Pieux.
TPI behoudt zich het recht voor om een ​​van haar vertegenwoordigers naar de Eigenaar te sturen om de Techno Pieux waarop de claim betrekking heeft te inspecteren, voordat deze van de grond worden verwijderd.

WAT DEZE GARANTIE NIET DEKT (UITSLUITINGEN)

TPI IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN TECHNO PIEUX, UW EIGENDOM, UW BEHOEFTEN OF ENIGE PERSOON DIE VOORTVLOEIT UIT EEN VAN DE VOLGENDE OORZAKEN:
De schade veroorzaakt aan de Techno Pieux vóór de installatie;
Schade als gevolg van de toevoeging van een lading die groter is dan die welke door de koper of zijn projectmanager vóór de installatie van de Techno Pieux is vermeld en waardoor de Techno Pieux een lading, een gewicht of een spanning draagt die de door TPI aanbevolen maximale capaciteitslimiet overschrijdt;
Schade als gevolg van of veroorzaakt door een gebeurtenis van overmacht, natuurramp, aardbeving, explosie, overstroming of toepassing van overmatige hitte;
Schade als gevolg van of veroorzaakt door het niet installeren van de Techno Pieux of door een faciliteit die niet zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige TPI-installatienormen;
Schade als gevolg van of veroorzaakt door de beweging van de Techno Pieux door iemand anders dan een door TPI gecertificeerde technicus in overeenstemming met de toepasselijke TPI-installatienormen;
De esthetische schade;
Alle gebreken of schade die voortvloeien uit een gebrek dat niet specifiek wordt genoemd in sectie A van deze documentat;
De kosten verbonden aan het verwijderen van de beschadigde Techno Pieux, de leveringskosten, de vervanging van Techno Pieux installatiekosten op en de kosten van de eigenaar in verband met de aanwezigheid op locatie tijdens de vervanging.

Hoe kan ik een klacht indienen

Als u een claim wilt indienen onder deze garantie, stuurt u uw claim samen met uw aankoopfactuur schriftelijk naar:
Techno Pieux Inc.
1700 Rue Setlakwe
Thetford Mines QC G6G 8B2
Canada

De verplichting van TPI onder deze garantie is beperkt tot het vervangen van beschadigde Techno Pieux volgens de voorwaarden voorzien in deze garantie. Er worden door TPI geen andere garanties geboden dan die welke in deze garantie zijn opgenomen. Niets in deze garantie mag worden opgevat als het verminderen van de duur van een wettelijke garantie of het verlengen van de duur van een wettelijke garantie buiten de duur van deze garantie of het creëren van andere vormen van meer uitgebreide garantie. Kijk hoe je deze zin kunt omdraaien gezien de tien jaar garantie op de installatie, in België

Elk defect product dat onder deze beperkte garantie wordt verwijderd, blijft eigendom van TPI en kan worden weggegooid zoals het nodig acht.

SCHROEFPALEN

HIGH TECH IS EENVOUDIG VOOR MAXIMALE EFFICIËNTIE

Techno Pieux maakt het leven gemakkelijker voor iedereen met een bouwproject waarvoor een fundering nodig is in bijna elke grondsoort.

VIND EEN GECERTIFICEERD PLAATSER
crossmenuarrow-right