Funderingsherstel

Vind een gecertificeerd plaatser

Volgende aanwijzingen kunnen op een probleem met uw fundering duiden: scheuren in buitenmuren of binnenmuren, scheuren in betonnen vloeren, ramen en deuren die moeilijk open gaan,…

Vooraleerst wordt een deel van de fundering uitgegraven. Nadien plaatst men met behulp van machines de Techno Pieux schroefpalen in de grond, die onder de fundering zullen grijpen. De machines meten de grondweerstand en geven aan wanneer de grond een voldoend grote draagvermogen vertoont. Vervolgens wordt er een console over de paal geschoven die tegen de fundering zal worden geschroefd. De console wordt bovendien aan de schroefpaal gelast. Tot slot wordt met behulp van de console de fundering rechtgetrokken of gelift. Uw fundering rust nu op de Techno Pieux schroefpalen.

Projecten gebouwd op schroefpalen